Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

8 DE MARÇ - Dia Internacional per a la igualtat entre homes i dones

8 DE MARÇ - Dia Internacional per a la igualtat entre homes i dones

Exerceix el teu dret de vaga el 8 de Març – Comissió Laboral País Valencià

 

La Vaga General de 24 hores convocada per al 8 de Març està emparada per l’article 28 de la Constitució; està convocada complint els requisits legals pels sindicats, és legal i està comunicada a l’Autoritat Laboral. Per aquest motiu, poden fer vaga totes les persones treballadores, de qualsevol sector i qualsevol territori de l’Estat.

La vaga és un dret fonamental i el seu exercici és absolutament lliure, per tant, cap empresa pot acomiadar o aplicar mesura disciplinària per haver participat. Si reps amenaces o coaccions per evitar que exercisques el teu dret, procura recollir proves que permeten després desemmascarar les causes d’una possible sanció.

No existeix obligació de comunicar que faràs vaga, més enllà de les relacions de cortesia o previsió que tingues per convenient. Si no consideres necessari avisar, pots senzillament no acudir al teu lloc de treball, serà suficient. Si avises i graves la conversa pots tindre una prova per a protegir-te d’una possible sanció. Els serveis mínims són les funcions, la interrupció de les quals, pot posar en perill la vida, la seguretat personal o la salut de la totalitat o part de la població. És a dir, es designaran serveis mínims allà on es presten Serveis Públics, ja siga per les pròpies Administracions Públiques o per les empreses que treballen per a elles. Cap empresa privada tindrà drets mínims, llevat que preste serveis per a l’Administració, i solament en aqueixes tasques. Es decideixen per l’Administració corresponent i ha de ser publicat en els diaris oficials. Els serveis mínims són d’obligat compliment, la seua desobediència pot ser causa d’acomiadament.

Una jornada de vaga és una jornada de lluita i reivindicació, els piquets informatius són una eina per dur-la a terme, informant i persuadint a les companyes que s?incorporen a treballar, perquè s’uneixen a la vaga.

Una vaga general de 24 hores comença a les 00 hores i conclou a les 24 hores. Si el torn de treball comença abans de les 00 hores, entrarà dins de la convocatòria, igualment s’allargarà per als qui el seu torn de treball haja començat durant el dia 8 i concloga després de les 24 hores.

 

PROGRAMA D'ACTIVITATS 2018

 

INFORMACIÓ SOBRE LA VAGA DIA 8 DE MARÇ

Compartir: