Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ D'ALACANT

El Departament de Benestar Social 

INFORMA:

Que durant l'anualitat 2020 l'Excma. Diputació d'Alacant ha subvencionat els següents programes:

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS, EATIM I MANCOMUNITATS, PER A PROMOCIÓ SOCIAL I ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT 2020 PER UN IMPORT TOTAL DE 7.376,00€

Equipament:

- 2.943,00€ per l'adquisició de  2 Televisors i 1 Armari.

Promoció social:

- 4.433,00€ per a tallers de:

-Autoestima i Mindfulness: Descobrint e integrant potencialitats per a la població amb especial vulnerabilitat social.

-Autogestió personal, per a la població amb especial vulnerabilitat social.

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A ACTIVITATS PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER UN IMPORT DE 1.664,84€:

-Taller "Individuació" per a dones joves.

 

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER A AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE RESIDENTS INTERNACIONALS 2020 PER UN IMPORT DE 3.000,00€

-Taller d'espanyol per a estrangers  "Una imatge mil paraules".

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA DESTINADA A PRESTACIONS SOCIALS PER SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES PROVOCADES PER COVID-19 PER UN IMPORT DE 45.443,00€

Prestacions Socials per a fer front a la Covid-19 i l'augment del 50% de la jornada laboral d'una Treballadora Social.

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS, EATIM I MANCOMUNITATS, PER A SERVEIS I PROGRAMES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA PER UN IMPORT DE 70.473,25€.

 

Per a desenvolupar programes relacionats amb els Serveis Socials d'Atenció Primària Anualitat 2020

 

 

 

 

Compartir: