Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ D'ALACANT

El Departament de Benestar Social informa que durant l'anualitat de 2021 l'Excel·lentíssima Diputació d'Alacant ha subvencionat els següents programes:

 

  • Dins de la convocatòria de subvencions per a la promoció social i equipament dirigides a Ajuntaments, Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi i Mancomunitats, ha resolt concedir a l'Ajuntament de Cocentaina una subvenció per al desenvolupament dels tallers d'interculturalitat “Una imatge, mil paraules” i el de “Aula socioeducativa” per un import de 4.036 €, així com per a l'adquisició d'equipament per al Departament de Benestar Social consistent en escàner, impressora, taules, destructora de documents, plastificadora de documents, moble canviador de bolquers i diversos armaris, per un import de 4.273 €.

 

  • Concessió d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Cocentaina, destinada a prestacions socials per situacions extraordinàries provocades per la COVID-19, per un import de 76.984 €, amb la finalitat de reforçar les plantilles de Serveis Socials de l'Ajuntament de Cocentaina i sufragar ajudes a famílies per a garantir-los els ingressos suficients i/o per a assegurar la cobertura de les seues necessitats bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció.

 

  • Concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Cocentaina, dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència, amb la finalitat de desenvolupar el taller d'individuació per a promoció de la igualtat per a dones joves, per un import de 2.160 €.

 

  • Dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi per a activitats en matèria de conductes addictives, en la seua anualitat de 2021, ha resolt la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Cocentaina, amb la finalitat de desenvolupar el taller “Càmera i Acció”, per un import de 1.717,59 €.

 

  • Dins de la convocatòria de subvencions per a Ajuntaments en matèria de residents internacionals, en la seua anualitat de 2021 ha resolt concedir a l'Ajuntament de Cocentaina una subvenció per al desenvolupament del Taller de Castellà per a estrangers “Paraules que compten” per un import de 2.670,93 €.

 

  • Dins de la convocatòria de subvencions per a Ajuntaments per a l'elaboració i avaluació de Plans d'Igualtat de Gènere, ha resolt la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Cocentaina, amb la finalitat d'elaborar el II Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de Cocentaina (2021-2025), per un import de 1.724,61 €.

Compartir: