Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PRESENTACIÓ DE PROYECTES PER A DESENVOLUPAR EN EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL (2019)

El Departament de Benestar Social

 

INFORMA

 

Que durant l'anualitat 2019 l'Exma. Diputació d'Alacant ha subvencionat els següents programes:

 

Serveis Socials Generals:

- Prestacions Económiques Indivudualitzades.

- Servei d'Assistència Domiciliària.

 

Equipament:

- Canyó Projector

 

Promoció social:

- Individuació Homens: Descobrint noves masculinitats

- Autoestima i Mindfulness: Descobrint i integrant les teues habilitats personals.

 

Prevenció de Conductes Addictives:

- Mi vida off-line

 

Prevenció de Violència de Gènere:

- Taller d' Empoderament e Individuació per a dones.

 

Ciutadans Estrangers:

- Diàleg intercultural a Cocentaina

 

Pla d'Igualtat:

- Pla d'Igualtat.

 

Compartir: