Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PRESENTACIÓ DE PROJECTES PER A DESENVOLUPAR EN EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL (2021)

El Departament de Benestar Social 

INFORMA:

Que es poden presentar en el SIC projectes per a realitzar activitats en els àmbits següents:

- Atenció a persones en situació de dependència: atenció personal i paper del cuidador.

- Desenvolupament i creixement personal, autoestima i mindfulness per a grups d’homes i de dones de diferents edats.

- Estimulació cognitiva i memòria activa.

- Creació de vincle filioparental i criança.

- Prevenció de violència de gènere.

- Alimentació saludable.

- Activitats assistides amb animals dirigides a adolescents i joves.

- Suport educatiu i de temps lliure.

- Bullyng i ciberbullyng.

- Interculturalitat (projecte per a la integració de ciutadans estrangers).

El departament de Benestar Social valorarà els projectes presentats i triarà el que més s'acoste a les necessitats de la població atesa, sempre que existisca finançament per al desenvolupament d'aquest.

Caldrà adjuntar currículum vitae del professional que desenvoluparà el projecte.

El cost de cada projecte no pot superar els 3.000 € i ha de contindre els apartats següents:

- Títol de projecte

- Fonamentació

- Naturalesa

- Objectius

- Metodologies

- Activitats

- Nombre de sessions

- Disponibilitat professional

- Procediment d’avaluació

- Destinataris

- Recursos humans i materials

- Pressupost

 

El termini de presentació finalitza el 14 de febrer de 2021.

El Departament de Benestar Social

Compartir: