Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

RESTRICCIONS EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Del dia 24 de maig al 7 de juny:

RESOLUCIÓ 2021/5787 de 22 de maig de 2021 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

23. Mesures relatives a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i les competicions esportives

1. Activitat física i esportiva de caràcter general.

a) Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes o tancades.

b) La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitats individuals, tant a l’aire lliure o en instal·lacions obertes i tancades, practicada per lliure o dirigida per un professional, podrà realitzar-se en grups màxims de 10 persones en instal·lacions tancades, sent obligatori l’ús de la màscara, o de 20 persones en instal·lacions obertes o a l’aire lliure, sempre sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries, no sent exigible l’ús de màscara.

c) La pràctica esportiva d’intensitat, en l’àmbit de les competicions autoritzades per aquesta resolució i els seus entrenaments, serà considerada activitat incompatible per la seua pròpia naturalesa amb l’ús de màscara.

2. Entrenaments de l’esport federat, Campionats d’Esport Universitari, Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i altres competicions.

Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari, als Jocs esportius de la Comunitat Valenciana o a altres competicions organitzades per entitats públiques o privades, podran realitzar els entrenaments esportius amb les recomanacions i limitacions que s’estableixen en els apartats següents:

a) Els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’entrenament.

b) Els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic.

3. Competicions i altres esdeveniments esportius.

a) Podran celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades en totes les categories i modalitats esportives.

4. Instal·lacions esportives.

a) En les instal·lacions esportives obertes i tancades podrà realitzarse l’activitat física i esportiva regulada en els apartats anteriors.

5. Participants i públic en els esdeveniments esportius.

b) Públic en els esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals:

– La celebració dels esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals que se celebren en instal·lacions esportives tant obertes com tancades, podran desenvolupar-se amb un aforament de públic màxim del 75 %, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos.

 

 

 

 

Compartir: