Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Escoles Esportives Municipals de Cocentaina - Temporada 2019-2020

ESPORTS OFERTATS

Els alumnes podran matricular-se en aquells esports que estiguen ofertats per al seu any de naixement. En tots els esports que siga necessari es faran diferents grups segons els nivells, el nombre de matriculats i les necessitats dels alumnes.

 

 

Any de naixement

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

2003

y abans

GIMNÀSTICA RÍTMICA

 

x

x

x

x

x

x

x

PATINATGE

 

x

x

x

x

x

x

x

MULTIESPORT

x

x

x

 

 

 

 

 

TENNIS

 

 

x

x

x

x

x

x

TENNIS TAULA

 

 

 

x

x

x

x

x

VOLEIIBOL

 

 

 

x

x

x

x

x

AERÒBIC I MANTENIMENT

 

 

 

 

 

 

x

x

ENTRENAMENT PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

x

PILATES

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Hi haurà un màxim i un mínim de matrícules per esport.

 

HORARIS

El dimarts dia 24 de setembre reunió de tots els esports a les 19.30h al pavelló per tal de deixar fixats els horaris segons les necessitats dels alumnes i de l’organització.

 

DURACIÓ

El curs serà des d'octubre 2019 fins maig de 2020. La matrícula es realitzarà a les oficines del Poliesportiu Municipal. Per a fer efectiva la mateixa caldrà abonar el rebut que se’ls emetrà (octubre, novembre, desembre i gener) i una vegada pagat tornar-lo a les oficines del poliesportiu. El segon pagament (febrer, març, abril, maig) s’haurà de domiciliar.

 

MATRÍCULA

Del 09 al 20 de setembre a les oficines del Poliesportiu Municipal. De dilluns a divendres de 17.30 a 20.00 hores.

En cas de que l’alumne siga menor d’edat, serà precís que la matrícula la realitze el pare/mare/tutor.

A banda de les dades familiars, per domiciliar el segon rebut, s’aportarà fotocopia de les dades bancàries.

En cas de ser beneficiari d’alguna de les bonificacions que arreplega l’ordenança fiscal (família nombrosa, discapacitat...) caldrà presentar la documentació justificativa.

 

PREUS TEMPORADA (D’OCTUBRE A MAIG)

Menors de 18 anys: 110 euros dividits en dos pagaments de 55 euros c/u, havent de fer efectiu el primer d’ells en el moment de la inscripció.

Majors d'edat: 190 euros dividits en dos pagaments de 95 euros c/u, havent de fer efectiu el primer d’ells en el moment de la inscripció.

 

La falta d'assistència a les classes no eximirà del pagament de la taxa llevat que es sol·licite per escrit al registre general de l’Ajuntament de Cocentaina i s'accepte formalment la baixa en les Escoles Esportives.

 

  

 

Compartir: