Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

LLISTAT D'ADMESOS/ES, I NOVES PLACES DISPONIBLES.

LLISTAT D'ADMESOS/ES

Persones admeses a l'Escola d'Estiu de Permanència i a les Escoles Esportives Municipals d'Estiu:


Les persones admeses a l'Escola d'Estiu de Permanència poden formalitzar la matrícula del 23 al 27 de maig (cita prèvia en https://cocentaina.sedelectronica.es/citaprevia.0) en les oficines del Poliesportiu. Les famílies que matriculen a dos o més fills/es han d'aportar el llibre de família.

Les persones admeses a les Escoles Esportives Municipals d'Estiu poden formalitzar la matrícula del 30 de maig al 03 de juny (cita prèvia en https://cocentaina.sedelectronica.es/citaprevia.0) en les oficines del Poliesportiu.

 

NOVES PLACES DISPONIBLES

Les places disponibles són;
 • Per a l'Escola d'Estiu de Permanència:
  • 12 places per a xiquets/es nascuts/des en 2010 i 2011.
  • 15 places per a xiquets/es nascuts/des en 2012 i 2013.
  • 11 places per a xiquets/es nascuts/des en 2014 i 2015.
  • 4 places per a xiquets/es nascuts/des en 2017.
 • Per a les Escoles Esportives Municipals d'Estiu:
  • 6 places per a Natació 09.00h nascuts/des fins al 2013.
  • 6 places per a Natació 09.55h nascuts/des al 2014 i 2015.
  • 2 places per a Natació 10.55h nascuts/des al 2016.
  • 2 places per a Natació 10.55h nascuts/des al 2017 i 2018.
  • 19 places per a Natació adults 19.50h.
  • 9 places per a Aquagym 19.50h.
  • 13 places per a Tenis 09.55h nascuts/des abans del 2016.
  • 7 places per a Tenis 10.50h nascuts/des abans del 2016.
  • 5 places per a Tenis Adults 20.00h (a partir de 16 anys).
  • 8 places per a Bàsquet 09.55h nascuts/des abans del 2016.
  • 8 places per a Bàsquet 10.50h nascuts/des abans del 2016.
  • 6 places per a patinatge 09.55h nascuts/des fins al 2017.
  • 8 places per a patinatge 10.50h nascuts/des fins al 2017.
  • 5 places per a Voleibol 09.55h nascuts/des abans del 2016.
  • 6 places Per a Voleibol 10.50h nascuts/des abans del 2016.

Data de presentació de sol·licituds: del 18 al 22 de maig.

Les persones interesades han d'omplir el formulari de sol·licitud d’admissió per via telemàtica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cocentaina. (Tramitar electrònicament i adjuntar la documentació pertinent, en aquest enllaç: https://cocentaina.sedelectronica.es) En casos excepcionals es realitzarà presencialment i amb cita prèvia a l’oficina del Poliesportiu. Per a més informació o dubtes cridar al Tlf.: 96 559 11 54.

En cas de ser dos o més germans/es serà necessari omplir tants formularis com persones participants.

LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ NO DONA DRET A PLAÇA.

El llistat de nous admesos/es serà publicat en la web de l'Ajuntament de Cocentaina (cocentaina.es).

 


 

Compartir: