Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Escoles Esportives d'Estiu 2023

ESCOLES ESPORTIVES D'ESTIU 2023

 

Sol·licitud d’admissió

 • Termini de sol·licitud d’admissió: del 2 al 8 de maig de 2023.

 • El pare, mare, tutor o tutora legal ha d'emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió per via telemàtica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cocentaina. (Tramitar electrònicament i adjuntar la documentació pertinent, en aquest enllaç: https://cocentaina.sedelectronica.es) En casos excepcionals es realitzarà presencialment i amb cita prèvia a l’oficina del Poliesportiu. Per a més informació o dubtes cridar al Tlf.: 96 559 11 54.

 • En cas de ser dos o més germans/es serà necessari omplir tants formularis com persones participants.

 • LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ NO DONA DRET A PLAÇA.

 • Si hagueren més alumnes que places oferides, la selecció vindrà condicionada pels següents criteris de baremació:

   • Estar empadronat a Cocentaina en el moment de la preinscripció.

     • Sí, 4 punts

     • No, 0 punts

   • Les famílies que acrediten tenir en la unitat familiar ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional.

     • Sí, 1 punts

     • No, 0 punts

   • Les famílies nombroses.

     • Sí, 1 punts

     • No, 0 punts

   • Les persones amb discapacitats físiques o psíquiques que puguen acreditar un grau de discapacitat a partir del 33%.

     • Sí, 2 punts

     • No, 0 punts

 • En les situacions d’empat que es produïsquen desprès d’aplicar els criteris de baremació, es realitzarà un sorteig públic seguint el següent procediment: es triaran dues lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom, també altres dos lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom, i que s’aplicarà quan hi haja coincidència amb el primer. En cas de no disposar d’un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb «AA». Les dos lletres determinaran, de forma conjunta, el punt de partida per a ordenar alfabèticament els cognoms de l’alumnat.

   

EXPOSICIÓ DE LLISTAT DE PREADMESOS I LLISTA D’ESPERA

 • Del 17 al 21 de maig de 2023 en el tauló de l’Ajuntament, del Pavelló Municipal i a la web www.cocentaina.es, en l’apartat ESPORT.

 

MATRÍCULA

 • Del 29 maig al 02 de juny de 2023 presencialment i amb cita prèvia a les oficines del Poliesportiu Municipal (www.cocentaina.es).

La matrícula deurà ser abonada a les oficines del Pavelló Municipal del Poliesportiu amb targeta de crèdit o dèbit.

Les famílies que matriculen a dos esports al fill o filla, ho faran amb la mateixa cita.

De la mateixa forma, es podrà matricular a dos o més fills amb la mateixa cita.

 

 

ESPORTS

Nascuts al 2019: Multiesport i Iniciació a la natació.

Nascuts en el 2017 i 2017: Natació, Patinatge, Multiesport.

Nascuts abans del 2017: Natació, Patinatge, Bàsquet, Tennis, Voleibol.

Adults (a partir de 16 anys): Natació, Tennis, Aquagym.

 

DADES D’INTERÈS

Les classes seran del 3 al 28 de juliol de 2023 de dilluns a divendres.

El dia 22 de juny de 2023 es dedicarà a l’assignació dels horaris definitius, poden informar-se des de les 09.00 h fins a les 13.00 h. al pavelló del Poliesportiu.

(Els horaris i grups estaran aquest mateix dia a la web www.cocentaina.es)

 

PREUS

Un esport: 35 euros.

Dos esports: 45 euros.

 

Aquelles persones que es puguen beneficiar de la bonificació per ingressos familiars inferiors al salari mínim interprofessional, han de presentar juntament a la sol·licitud la Renda 2022 o dades fiscals del mateix exercici, per no ser possible en aquestes dates la consulta telemàtica d'aquesta informació pels serveis municipals. Per a qualsevol altra bonificació, cal aportar la documentació justificativa.

 

HORARIS

NATACIÓ:

Els horaris s’acomodaran pel nivell de natació que tinga l’alumnat a criteri de l’organització i pel nombre d’inscrits. Aquests són horaris orientatius ja que els definitius s’elaboraran una vegada finalitzada la matrícula i en funció d’aquesta.

 1. De 09.00 a 09.50 h.: nascuts fins al 2014.

 2. De 09.55 a 10.45 h.: nascuts al 2015 i 2016.

 3. De 10.50 a 11.40 h.: nascuts al 2017 , 2018 i 2019.

 4. De 19.50 a 20.45 h.: adults.

ESPORTS:

 1. De 09.00 a 09.50 h.: tennis.

 2. De 09.55 a 10.45 h.: patinatge, bàsquet, voleibol, tennis i multiesport.

 3. De 10.50 a 11.40 h.: patinatge, bàsquet, voleibol, tennis.

 4. D’11.50 a 12.45 h.: multiesport.

 5. De 19.50 a 20.45 h.: aquagym.

 6. De 20:00 a 21:00 h.: tennis adults

Els horaris dels esports estaran condicionats per l’horari de natació que li pertoque a cada alumne o alumna i pel nombre de persones inscrites en cada grup.

 

22ª ESCOLA D'ESTIU DE PERMANÈNCIA

 

Aquesta Escola permet a l’alumnat estar tot el matí realitzant diverses activitats (manualitats, dibuix, psicomotricitat, natació, jocs, esports, repàs dels deures, lectura, vídeos, aventura, piscina). L’esport es tria en el moment de la sol·licitud d’admissió en funció de l’edat:

 

Nascuts al 2019 i 2018: Multiesport.

Nascuts en el 2017: Patinatge o Multiesport.

Nascuts abans del 2017: Patinatge o Bàsquet o Tennis o Voleibol.

 

Sol·licitud d’admissió

 • Termini de sol·licitud d’admissió del 2 al 8 de maig de 2023.

 • El pare, mare, tutor o tutora legal ha d'emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió per via telemàtica a la Seu Electrònica de l’ajuntament de Cocentaina. (Tramitar electrònicament i adjuntar la documentació pertinent, en aquest enllaç: https://cocentaina.sedelectronica.es) En casos excepcionals es realitzarà presencialment i amb cita prèvia a l’oficina del poliesportiu. Per a més informació o dubtes cridar al Tlf.: 96 559 11 54.

 • En cas de ser dos o més germans/es serà necessari omplir tants formularis com persones participants.

 • LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ NO DONA DRET A PLAÇA.

 • Si hagueren més alumnes que places oferides, la selecció vindrà condicionada pels següents criteris de baremació:

   • Estar empadronat a Cocentaina en el moment de la preinscripció.

     • Sí, 4 punts

     • No, 0 punts

   • Les famílies que acrediten tenir en la unitat familiar ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional.

     • Sí, 1 punts

     • No, 0 punts

   • Les famílies nombroses.

     • Sí, 1 punts

     • No, 0 punts

   • Les discapacitades i els discapacitats físics o psíquics que puguen acreditar un grau de discapacitat a partir del 33%.

     • Sí, 2 punts

     • No, 0 punts

 • En les situacions d’empat que es produïsquen desprès d’aplicar els criteris de baremació, es realitzarà un sorteig públic seguint el següent procediment: es triaran dues lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom, també altres dos lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom, i que s’aplicarà quan hi haja coincidència amb el primer. En cas de no disposar d’un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb «AA». Les dos lletres determinaran, de forma conjunta, el punt de partida per a ordenar alfabèticament els cognoms de l’alumnat.

   

EXPOSICIÓ DE LLISTAT DE PREADMESOS I LLISTA D’ESPERA

 • Del 17 al 21 de maig de 2023 en el tauló de l’Ajuntament, del pavelló municipal i a la web www.cocentaina.es, en l’apartat ESPORT.

MATRÍCULA

 • Del 22 al 26 de maig de 2023 presencialment i amb cita prèvia a les oficines del poliesportiu municipal (www.cocentaina.es).

Les famílies que matriculen a dos o més fills ho faran amb la mateixa cita.

La matrícula deurà ser abonada a les oficines del pavelló municipal del poliesportiu amb targeta de crèdit o dèbit.

Dia 21 de juny a les 19.30 hores reunió informativa amb els pares i mares.

 

DADES D'INTERÈS

El curs serà del 26 de juny 2023 al 28 de juliol de 2023 de dilluns a divendres.

Horari: de 9 a 14 hores. Opcional des de les 8.30 fins les 14.30 hores.

Instal·lacions: Poliesportiu Municipal.- Sala TV i vídeo, aules per a manualitats, lectura i deures, pistes poliesportives, pavelló, piscines, pistes de tennis, frontó, rocòdrom, pista de patinatge, gimnàs, circuit natural "El Pi".

Xiquets i xiquetes nascuts de 2011 a 2019, ambdós inclosos

PREU: 199euros

 

Aquelles persones que es puguen beneficiar de la bonificació per ingressos familiars inferiors al salari mínim interprofessional, han de presentar juntament a la sol·licitud la Renda 2022 o dades fiscals del mateix exercici, per no ser possible en aquestes dates la consulta telemàtica d'aquesta informació pels serveis municipals. Per a qualsevol altra bonificació, cal aportar la documentació justificativa.

 

Descompte del 30% per al 2on fill i successius.

 

 

 

 

Compartir: