Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Carnet d'Instal·lacions - Temporada 2022-2023

Amb aquest es pot accedir a totes les instal·lacions esportives (excepte piscina).

Es podrà obtenir a les oficines del Poliesportiu.

Horari d'oficina: Laborals de dilluns a divendres de 17.30 a 20.00 hores.

Quotes 2022-2023

Carnet per a Menors d’edat

0€/persona

Carnet per a Majors d'edat (vàlid d’octubre 2021 fins setembre 2022)

42€/persona

Carnet Familiar (vàlid d’octubre 2021 fins setembre 2022)

65€

 

*Hi ha exempcions i bonificacions que podeu consultar a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de poliesportiu municipal (www.cocentaina.es)

 

Entrades 2022-2023

Entrada individual per a Menor d’edat

0€/persona

Entrada individual per a Major d’edat

3€/persona

Compartir: