Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Carnet d'Instal·lacions - Temporada 2023-2024

Amb aquest es pot accedir a totes les instal·lacions esportives (excepte piscina).

Es podrà obtenir a les oficines del Poliesportiu.

Quotes 2022-2023

Carnet per a Menors d’edat

0€/persona

Carnet per a Majors d'edat (vàlid d’octubre 2023 fins setembre 2023)

42€/persona

Carnet Familiar (vàlid d’octubre 2023 fins setembre 2024)

65€

 

*Hi ha exempcions i bonificacions que podeu consultar a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de poliesportiu municipal (www.cocentaina.es)

 

Entrades 2023-2024

Entrada individual per a Menor d’edat

0€/persona

Entrada individual per a Major d’edat

3€/persona

Compartir: