Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

CONSORCI TERRA - Servei de sensibilització ambiental

Posada en marxa del servei de sensibilització ambiental amb accions en els 37 municipis del Consorci Terra

Des del Consorci Terra s'ha posat en marxa el servei de comunicació i sensibilització ambiental per a donar a conéixer el servei que presta l'entitat.

Per a això, s'estan realitzant diferents accions de sensibilització i educació ambiental per arribar a la major part de la població dels municipis de l'àrea de gestió.

Totes aquestes accions, que es desenvoluparan durant aquest any i 2022, estan enfocades a donar a conéixer el Consorci i a conscienciar i sensibilitzar als ciutadans per a aconseguir una gestió correcta dels residus i minimitzar la seua generació.

Aquestes accions les durà a terme un equip d'educadors ambientals de l'empresa Ecosilvo i estaran adaptades al públic al qual vagen dirigides, en funció de si aquest és població adulta, públic escolar o un perfil més tècnic.

Per a això, desenvoluparan diferents activitats en totes les poblacions en funció del nombre d'habitants, amb una estimació de més de 50 accions en el període de vigència del contracte.

També està previst la realització de xarrades informatives, en les quals s'abordarà temàtica relacionada amb els residus com la implantació de la separació de la fracció orgànica, com reciclar correctament des de la llar o el funcionament dels ecoparcs, entre altres.

La realització de jornades tècniques és un altre dels aspectes que es desenvoluparan amb l'objectiu de continuar informant i fent partícip als ens locals de la situació i la evolució en matèria de gestió de residus en l'àmbit del Consorci, així com per a actualitzar aquella informació necessària en matèria legislativa.

 

JUNTS AVANCEM PER UNA COCENTAINA MÉS SOSTENIBLE

 

VISITA COCENTAINA: 20 DE MAIG. MERCAT C/ Bisbe Estaña

 

REDUEIX, REUTILITZA I RECICLA

 

 

 

Compartir: