Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PLA D'EMERGÈNCIES MUNICIPAL

PLA TERRITORIAL D'EMERGÈNCIES EN EL MUNICIPI DE COCENTAINA (PEM)

El Pla Territorial d'Emergències té com a objectiu obtindre la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns, que puguen resultar afectats en qualsevol situació d'emergència, establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions de risc o emergència greu.

El Pla ha d'oferir resposta a riscos genèrics i actuar com a complementari de qualsevol Pla d'actuació específic elaborat, així com d'aquells Plans d'Autoprotecció d'edificis públics i establiments de pública concurrència que es consideren en el municipi de Cocentaina.

Superats els recursos inclosos en el Pla, se sol·licitarà l'actuació complementària del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana.

Aquest Pla ha sigut homologat el 4 de març de 2021

 

Pla d'emergències municipal Descarregar

Compartir: