Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

TALLER D'OCUPACIÓ DINAMIC-COCENTAINA 2021

Publicat el

L'Ajuntament de Cocentaina posarà en marxa un Taller d'Ocupació, dirigit a persones desocupades o en situació de millora d'ocupació majors de 25 anys inscrites en el LABORA.

La duració del Taller serà de 1 any, des de el 20 de setembre de 2021, i formarà a 10 persones  en les següents especialitats:

  • SSCB0209 Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu, infantil i juvenil
  • SSCB0110 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

 Les persones interessades a participar en la selecció deuran, en la major brevetat possible, sol·licitar cita per a l'actualització via telefònica en Espai LABORA ALCOI per a sol·licitar el seu interés en la participació com a alumne-treballador del taller i autoritzar la seua inscripció en l'especialitat formativa corresponent:

  • SSCB0209 Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu, infantil i juvenil  

Pot inscriure's també via telefònica trucant a el telèfon 965 33 02 75 (Espai LABORA Alcoi), sol·licitant la seua participació en Tallers d'Ocupació en la citada especialitat.

 

LA DATA MÀXIMA PER A SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ SERÀ EL 6 D'AGOST
 
REQUISITS PER A PARTICIPAR:

Per a poder participar com a alumnat en aquesta formació associada a un  CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT de nivell de qualificació professional 2, l'alumnat haurà de complir algun dels requisits següents (RD 1675/2010), dades que hauran d'estar actualitzats en la seua fitxa de LABORA:

  1. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  2. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual es desitja accedir (Nivell 2).
  3. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  4. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
  5. Tindre superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  6. Tindre coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

És important recordar que la sol·licitud d'interés de participació, juntament amb la inscripció en el LABORA, és un requisit indispensable però no implica que vagen a ser seleccionats/as, devent en primer lloc eixir en el llistat de persones preseleccionades pel Espai Labora Alcoi i després superar un procés de selecció.

Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb ADL en C. Sant Cristòfol, 6 , planta primera.  Contacte: 96 559 00 51  ext: 274

Compartir: