Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

AJUDES PER A L'ADEQUACIÓ SUPERFICIAL DE FAÇANES I TANCAMENTS - EXERCICI 2019

Publicat el

La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a ajudar a l'embelliment, recuperació i millora de les façanes o tanques de tancament de patis o parcel·les dels habitatges que recaiguen a l'espai públic, dels immobles que complisquen amb els requisits que s'estableixen en les bases.

 

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el B.O.P. d'Alacant, fins el 17 de maig de 2019, inclòs.

 

Documentació:

  1. Bases de la convocatòria
  2. Sol·licitud de l'ajuda
  3. Autorització Agència Tributària
  4. Autorització representació
  5. Declaració responsable
  6. Manteniment de Tercers

Compartir: