Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

AJUDES PER A L'ADEQUACIÓ SUPERFICIAL DE FAÇANES I TANCAMENTS - EXERCICI 2018

Publicat el

La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a ajudar a l'embelliment, recuperació i millora de les façanes o tanques de tancament de patis o parcel·les dels habitatges que recaiguen a l'espai públic, dels immobles que complisquen amb els requisits que s'estableixen en les bases.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP d'Alacant, fins el 31 de maig de 2018, inclòs.

 

Documentación:

  1. Bases de la convocatòria
  2. Sol·licitud de l'ajuda
  3. Autorització Agència Tributària
  4. Autorització representació
  5. Declaració responsable
  6. Manteniment de Tercers

Compartir: