Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS SOCIALS - EXERCICI 2018

Publicat el

L'objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l'Ajuntament de Cocentaina concedirà mitjançant el procediment de concurrència competitiva, durant l'any 2018, a les associacions l'objecte social de les quals estiga relacionat amb l'àrea de serveis socials de Cocentaina, per a les activitats i events de caràcter social que organitzen i desenvolupen dins del terme.

 

La finalitat d'aquestes subvencions és fomentar l'acció social i millorar el benestar dels habitants a Cocentaina.

El plaç per a presentar les sol·licituds serà fins el dia 31 d'octubre de 2018.

 

Bases convocatòria

Compartir: