Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

CONVOCATÒRIA AJUDES A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES 2017-2018

Publicat el

OBJECTE DE L'AJUDA

És objecte de la present convocatòria, la concessió mitjançant el procediment de concurrència competitiva ordinària, d'ajudes econòmiques als clubs i entitats esportives de la localitat de Cocentaina, per a l'organització i desenvolupament de l'activitat esportiva ordinària programada per al període de temps que transcorre entre agost de 2017 i juliol de 2018.

 

DOCUMENTACIÓ

Compartir: