Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

CONVOCATORIA DE CONCESIÓ D'AjUDeS PER A L'ADEQUACIÓ DE COBERTES - EXERCICI 2019

Publicat el

La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a ajudar a la reparació de cobertes dels edificis que compleixin amb els requisits que s'estableixen a les bases.

Lloc de presentació: per concórrer a aquesta convocatòria serà necessari presentar una sol·licitud adreçada a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Cocentaina, en el registre general d'entrada de l'Ajuntament, situat a la Plaça de la Vila, 1 de Cocentaina o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques Es facilitarà a les dependències municipals el model de sol·licitud.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2019, INCLÒS

 

DOCUMENTACIÓ

          Fulla informativa de Protecció de Dades Personals que ha d'anar adjunta i signada junt a la sol·licitud

Compartir: