Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

NOVES RESTRICCIONS (SARS-CoV2): RESPIR, AFAMA I PRÈSTEC LLIBRES BIBLIOTECA

Publicat el

MIREIA ESTEPA OLCINA, ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA


Donada l'actual situació sanitària i tenint en compte que la població a la qual es presta el servei és la més vulnerable de totes, amb l'objectiu, de protegir la seua vida,


Aquesta Alcaldia RESOL:

  • PRIMER.- Procedir al tancament del centre Respir municipal i la no cessió de l'espai per al servei d'AFAMA des del dia 18 de gener de 2021 fins a nova orde.
  • SEGON.- El servei de préstec de llibres de la biblioteca municipal es farà amb horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres des del 18 fins al 31 de gener de 2021.

Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.

Mireia Estepa Olcina – Alcaldessa                                                                                                      Enrique Jesús Vidal Viel – Secretari
 

Compartir: