Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

1 plaça de COORDINADOR JUVENTUT I ACTIVITATS CULTURALS (Subgrup B)

1.- Anunci convocatòria i bases específiques per a provisió d'una plaça de Coordinador de Joventut i Activitats Culturals (publicades en el BOP n.235 de 13/12/2022). 

2.- Anunci en el BOE núm: 25 de 30/01/2023.

3.- Termini de presentació: des del 31 de gener fins el 27 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).

4.- Anunci llista provisional de persones admeses/excloses. Termini presentació d'al·legacions: 18 d'abril a 3 de maig de 2023 (ambdós inclosos). 

5.- Anunci llista definitiva, Tribunal i data de baremació

6.- Acta de constitució i baremació mèrits

Compartir: