Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

3 places EDUCADOR/A SERVEIS SOCIALS (Subgrup C1)

1.- Anunci aprovació bases específiques procés selectiu per concurs (publicades BOP n.207 de 31/10/2022).

2.- Anunci en el BOE núm: 291 de 05/12/2022

3.- Termini de presentació: des del 7 de desembre de 2022 fins el 4 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

4.- Llista provisional persones admeses/ excloses. Termini per a al·legacions: 8 a 21 de març de 2023 (ambdós inclosos).

5.- Anunci llista definitiva persones admeses/excloses, designació tribunal i data valoració.

6.- Acta 1: constitució del Tribunal

7.- Acta 2: baremació de mèrits. (Termini per a al·legacions: 9 a 15 de maig de 2023, ambdós inclosos).

8.- Acta 3: resolució al·legacions i proposta de nomenament.

Compartir: