Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Programa C'Crea Plus 2018

L'objectiu d'aquestes subvencions és fomentar la creació i l’assentament d'empreses en el municipi de Cocentaina, així com la diversificació econòmica de l’activitat industrial, i aconseguir la inserció laboral de desocupats tal i com reflexa el programa C’CREA PLUS 2018. Les subvencions establides en aquesta convocatòria van dirigides a donar suport a aquelles noves activitats econòmiques creades en Cocentaina durant l’anualitat 2017/2018, independentment de la forma jurídica adoptada; a activitats ja en funcionament per tal d’obtenir una ràpida adaptació a les noves exigències del mercat, així com per a una millora en imatge, serveis i resultats econòmics de l’activitat econòmica local.

L’objecte del nou programa C’ CREA PLUS es divideix en tres línies:

  • LÍNIA 1. CREA: creació de noves activitats econòmiques
  • LÍNIA 2. COMERÇ I SERVEIS: millores en el comerç minorista i els serveis
  • LÍNIA 3. MICRO PIMES: millores en la xicoteta indústria

DATES DELS TERMINIS:

  • El termini de presentació de la sol·licitud finalitzarà el 31 d'agost de 2018 inclòs.
  • El termini de justificació finalitzarà el 31 de desembre de 2018 inclòs.

DOCUMENTACIÓ

Compartir: