Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Projectes i subvencions de Benestar Social

Publicat el

Fins el 2 de març de 2018

El Departament de Benestar Social

INFORMA: 

Que es poden presentar en el SIC projectes per a les subvencions que anualment proposa la Exma. Diputació Provincial d'Alacant en els següents àmbits:

 • Diversitat funcional.
 • Igualtat i Dona.
 • Prevenció de violència.
 • Família.
 • Prevenció de Conductes addictives.
 • Atenció a immigrants , programes d'Interculturalitat.
 • Persones majors
 • Voluntariat.

El departament de B.S.  valorarà els projectes presentats i triarà el que més s'acoste a les necessitats de la població atesa, sempre que existisca finançament per al desenvolupament del mateix.

El cost de cada projecte no pot superar els 3.000€ i deu contenir els següents apartats:

 • Justificació de les necessitats detectades.
 • Objectius.
 • Descripció del projecte.
 • Calendari i lloc de realització.
 • Destinataris.
 • Pressupost detallat i desglossat per conceptes.

El termini de presentació finalitza el 2 de març de 2018.

Compartir: