Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

3. I+D Pymes

  • NOM DEL TRÀMIT

Programa d'innovació de PIME (INNOVA-CV)

  • OBJECTIU
Les ajudes tenen com a objectiu incrementar la inversió privada en innovació, així com complementar els estímuls existents en l'àmbit nacional i europeu, en matèria d'innovació de producte, servei, procés i digitalització (indústries 4.0), fomentant la participació de les empreses manufactureres i de les de serveis avançats.
  • TERMINI DE PRESENTACIÓ

Des del 26 de febrer de 2018 fins al 26 de març de 2018 a les 23:59:59 hores. (DOGV núm. 8237, de 19/02/2018).

 

 

Compartir: