Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes Conselleria per a Autònoms

  • Nom del tràmit: EAUTOE 2018.

Subvencions \ Foment de l'ocupació Foment de l'ocupació dirigit a l'Emprenedoria. Ajudes a persones desocupades que accedeixen a l'ocupació per mitjà de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

 

  • Objecte del tràmit

Establir per a l'any 2018 subvencions en concepte de renda de subsistència a les persones desempleades que accedeixen a la seua ocupació a través d'activitat empresarial independent, per mitjà del seu establiment com a personal autònom o per compte propi en projectes innovadors. La subvenció només es concedirà per a centres de treball que radiquen a la Comunitat Valenciana.

  • Quan sol·licitar-ho?

TERMINI TANCAT. CONVOCATÒRIA PENDENT DE PUBLICACIÓ EN EL DOGV.
El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per a la constitució en personal treballador autònom o professional per compte propi començarà a partir de l'endemà de publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.
 

Informació EAUTOE 2018

 

  • Nom del tràmit: EAUTOM 2018.

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.

  • Objecte del tràmit

Fomentar l'emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

  • Quan sol·licitar-ho?

TERMINI TANCAT. CONVOCATÒRIA PENDENT DE PUBLICACIÓ EN EL DOGV
El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.

 

Informació EAUTOM 2018

 

A diferència d'anualitats anteriors, enguany en aquest programa d'ajuda es demana, entre altra documentació, un informe de viabilitat tècnica, econòmica i financiera d'una entitat.

Aquest informe s'haurà de sol·licitar a l'Ajuntament emplenant una instància general i adjuntant el model resum de viabilitat que a continuació trobareu per a la seua descàrrega.

 

DESCÀRREGA Model Resum de Viabilitat
 

Compartir: