Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

AJUDES PARÈNTESIS - FASE 2

                                                                  

 

PROGRAMA D'AJUDES PARÈNTESIS COCENTAINA DEL PLA RESISTIR "FASE 2", ENCAMINADES A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LA PANDÈMIA SOBRE ELS SECTORS PRODUCTIUS RELACIONATS EN L'ANNEX II DEL DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL

 

Les Ajudes Parèntesi troben el seu fonament en raons d'interés públic derivades de la necessitat d'adoptar mesures de suport als sectors més afectats per la pandèmia, que eviten un deteriorament del seu teixit empresarial i que ajuden a la conservació de l'ocupació mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques acordat per la resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l'agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (DOGV núm. 9001bis, de 2021.01.20). (DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, de l'Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia).

Aquest és un programa de subvencions per procediment de concessió directa previst en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tenint en compte les raons d'interés públic definides en l'article 2 del Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi, amb les que es preten donar suport àgil a les persones autònomes i les empreses de sectors més afectats per la pandèmia.

Les presents ajudes van dirigides a les persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen la seua activitat al municipi de Cocentaina i pertanyen a algun dels sectors establits en l'Annex I d'aquesta convocatòria. Tot això, en concordància amb el que s'estableix en el Decret Llei 1/2021 esmentat.

Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran telemàticament de forma obligatòria a través de la Seu Electrònica Municipal

El termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de juliol (ambdós inclosos).

 

BASES REGULADORES AJUDES

 

Compartir: