Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

AJUDES PER A AUTÒNOMS - TRACOV

AJUDES PER A AUTÒNOMS - TRACOV

Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID- 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021 (TRACOV).

  • Objecte del tràmit

L'objecte d'aquestes ajudes és regular la concessió directa d'ajudes urgents a les persones treballadores autònomes, afectades per la pandèmia, amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries a la COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i febrer de 2021, i tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  • Qui pot sol·licitar-ho?

Seran BENEFICIÀRIES de les ajudes les persones treballadores AUTÒNOMES, que complisquen les condicions següents:

  1. Ser beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social en els mesos de gener i/o febrer de 2021.
  2. Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

NO PODRAN OBTINDRE LA CONDICIÓ DE BENEFICIÀRIES les persones o entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Termini de presentació

El termini d'iniciació de la tramitació (tràmit u) s'iniciarà a les 09.00 hores del 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 28 de febrer de 2021 (la convocatòria de 2021 s'ha publicat en el DOGV núm. 9016 bis, de 09/02/2021).

Aquest termini serà per a l'assignació de data i franja horària, en la qual posteriorment es presentarà la sol·licitud.

 

PASOS PER A LA TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN AQUEST ENLLAÇ: AJUDES TRACOV 2021

Compartir: