Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes per a pimes

  • Nom del tràmit

Programa d'Implantació de Sistemes de Gestió Energètica.

 

  • Objecte del tràmit

Afavorir l'accés de les empreses al coneixement del seu consum energètic i a les possibilitats d'estalvi mitjançant la realització d'auditories energètiques, i també a la implantació de sistemes de millora contínua en l'ús de l'energia mitjançant l'establiment d'un sistema de gestió energètica.
Podran ser beneficiàries les empreses o entitats de naturalesa privada.
El projecte objecte de subvenció haurà de radicar dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

  • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 5 de març de 2018 i finalitzarà el 19 d'abril de 2018 a les 23:59.59 hores.(DOGV nº 8246 de 02/03/2018).
 

Informació per a la tramitació de l'ajuda

Compartir: