Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes per a PIMES en matèria d'energia

 

 

 

 

 

 

  • Nom del tràmit

Programa d'estalvi i eficiència energètica en la indústria, per a l'exercici 2019.

  • Objecte del tràmit

L'objectiu d'esta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en els processos industrials existents en les empreses de la Comunitat Valenciana.

  • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries les empreses pertanyents al sector industrial. Aquelles empreses no pertanyents al sector industrial, podran ser beneficiàries de les ajudes, sempre que el projecte que executen siga assimilable a un procés industrial. El projecte objecte de subvenció haurà de radicar dins del territori de la Comunitat Valenciana.

(Veure requisits en la informació completa de l'ajuda)

  • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat  Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 16 d'abril de 2019, a les 23:59.59 hores. (DOGV núm.8499, de 05/03/2019)

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda

 


 

 

 

 

 

 

  • Nom del tràmit

Programa d'Implantació de Sistemes de Gestió Energètica.

  • Objecte del tràmit

Afavorir l'accés de les empreses al coneixement del seu consum energètic i a les possibilitats d'estalvi mitjançant la realització d'auditories energètiques, i també a la implantació de sistemes de millora contínua en l'ús de l'energia mitjançant l'establiment d'un sistema de gestió energètica.

  • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries les empreses o entitats de naturalesa privada. El projecte objecte de subvenció haurà de radicar dins del territori de la Comunitat Valenciana.

(Veure requisits en la informació completa de l'ajuda)

  • Quan sol·licitar-ho?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 06 de març de 2019 i finalitzarà el 16 d'abril de 2019 a les 23:59.59 hores.(DOGV nº 8499 de 05/03/2019).

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda

Compartir: