Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

C'ACTIVA 2022

C'ACTIVA 2022

Programa C’ACTIVA –2022 (Línea PYMES)

 

CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC QUE LA COVID-19  ESTÀ SUPONENT SOBRE PYMES, MICROPYMES, XICOTETS EMPRESARIS  AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE COCENTAINA PER A L'ANUALITAT 2022

  • OBJETE DEL PROGRAMA. L'objecte de la present convocatòria és minimitzar l'impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que complisquen el requisit que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es vaja a sol·licitar l'ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja estat igual o inferior a la mitjana mensual facturada els mateixos mesos el 2019.

 


Programa C’ACTIVA –2022 (Línia Artesania)

 

CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID-19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE EL SECTOR ARTESÀ DE LA INDUMENTÀRIA FESTERA I OFICIS ANNEXOS PER A L'ANUALITAT 2022.

  • OBJECTE DEL PROGRAMA. L'objecte de la present convocatòria, única i extraordinària, és minimitzar l'impacte econòmic que la COVID-19 està suposant per a pimes, micropimes, petits empresaris autònoms artesans de la indumentària festera i oficis annexos de Cocentaina i que a diferència d'altres activitats econòmiques que han pogut recuperar les seves activitat durant el segon semestre del 2020 i 2021, no han pogut recuperar els seus ingressos i ha estat pràcticament sense activitat durant aquests dos anys de suspensió de les festes populars. Aquests ajuts troben el seu fonament en raons d'interès públic derivades de la necessitat d'adoptar aquestes mesures de suport als municipis que els permetin reforçar sectors greument afectats, com és el d'artesà de la indumentària festera i oficis relacionats amb aquesta, mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de les seves activitats, i són considerades com una actuació de caràcter singular, que fomenta l'economia local i l'activitat econòmica.

 

Compartir: