Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

C'Crea Plus 2019

L'objectiu d'aquestes ajudes és fomentar la creació i l’assentament d'empreses al municipi de Cocentaina, així com la diversificació econòmica de l’activitat industrial, i aconseguir la inserció laboral de desocupats tal i com reflexa el programa C’CREA PLUS 2019.

Les subvencions establides en aquesta convocatòria van dirigides a donar suport a aquelles noves activitats econòmiques creades en Cocentaina durant l’anualitat 2018/2019, independentment de la forma jurídica adoptada; a activitats ja en funcionament per tal d’obtenir una ràpida adaptació a les noves exigències del mercat, així com per a una millora en imatge, serveis i resultats econòmics de l’activitat econòmica local.

L’objecte del nou programa C’CREA PLUS es divideix en tres línies:

  • LÍNIA 1. CREA: creació de noves activitats econòmiques
  • LÍNIA 2. COMERÇ I SERVEIS: millores en el comerç minorista i els serveis
  • LÍNIA 3. MICRO PIMES: millores en la xicoteta indústria

El termini de presentació de la sol·licitud d'ajudes serà des de l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, fins al 31 d’agost de 2019, data de finalització del programa.

 

Informació i documentació:

Compartir: