Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Programa Innocámara Alicante 2019

  • Nom del tràmit

Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

  • Objecte del tràmit

Concessió d'ajudes per a desenvolupar plans d'implantació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: fase d'assessorament - diagnòstic (gratuïta) i fase d'implantació (subvencionada en un 50 %).

  • Interessats/Sol·licitants

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç d'Alacant, que es troben donats d'alta en el cens de l'IAE. (Veure els requisits en la informació de l'ajuda)

  • Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds s'obri una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 12 de juliol de 2019 a les 14.00 h (o fins a esgotar pressupost). (DOGV núm. 8523, de 05/04/2019).
Data d'inici: 24/04/2019
Data de fi: 12/07/2019 a les 14:00 h

 

Documents:

- Informació INNOCAMARAS ALICANTE 2019

- DOGV

 

- Model conveni empresa Càmara Alacant

- Convocatòria Innmocàmara Alacant

- Annexe I. Direcció per a la presentació de sol·licituds

- Annexe II. Sol·licitud de participació Innocámaras

- Annexe III. Declaració responsable empresa sol·licitant

- Annexe V. Convocatòria condicions de participació, tipologia i justificació de despeses elegibles fase II

Compartir: