Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes comerç i artesania Exercici 2021

Ajudes comerç i artesania Exercici 2021

 • Nom del tràmit

Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2021 (CMAPY4). Artesania

 • Objecte del tràmit

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes. Les ajudes estan destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses que es faran en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

 • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes (en queden excloses les que realitzen activitat de reparació o manteniment):

 • Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
 • I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o d'un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d'artesana.

(Veure tots els requisits en la informació completa de l'ajuda).

 • Termini de presentació

DES DEL dia 11 DE GENER DE 2021 FINS AL dia 1 DE FEBRER DE 2021, els dos inclusivament. (Per a l'exercici 2021, la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8977, de 17/12/2020).

 

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Ajudes "AVALEM COMERÇ" a la pime comercial per a l'exercici 2021 (CMMOPY). Comerç.

 • Objecte del tràmit

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.
 • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

 1. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
 2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:

          - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

          - IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:

            * Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

            * Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

(Veure requisits en la informació de l'ajuda).

 • Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2021 FINS AL dia 1 DE FEBRER DE 2021, els dos inclusivament (en 2021 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8977, de 17/12/2020).

Informació per a la tramitació de l'ajuda


 • Nom del tràmit

Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2021 (CMIAPY). Comerç.

 • Objecte del tràmit

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:

 • Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
 • O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.

L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

 • Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

 1. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
 2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons:

          - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479.

          - IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:

 • Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5
 • Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655

En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

(Veure requisits en la informació de l'ajuda)

 • Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2021 FINS AL dia 1 DE FEBRER DE 2021, els dos inclusivament.( Per a l'exercici 2021 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8977, de 17/12/2020).

 

Compartir: