Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes per concurrència competitiva

AJUDES JOVES ESPORTISTES TEMPORADES 2020/2021 Y 2021/2022

 

  • OBJECTE

És objecte de la present convocatòria la concessió mitjançant el procediment de concurrència competitiva ordinària d'ajudes econòmiques a persones esportistes entre 10 i 23 anys d'edat de la localitat de Cocentaina, amb destinació a sufragar despeses ocasionades per la pràctica esportiva.

Amb caràcter general es concediran ajudes per a les despeses de les activitats desenvolupades durant els periodes de temp que transcorren entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021 (Temporada 2020/2021) i entre l'1 d'agost de 2021 i el 31 de juliol de 2022 (Temporada 2021/2022).

  • SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cocentaina, en el plaç de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província o bé per qualsevol dels procediments previstos en l'Article 16.4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administrati comú de les Administracions Públiques.

  • DOCUMENTACIÓ

Edicte Bases de la convocatòria

Sol·licitud de l'ajuda

Manteniment de tercers

 


 

AJUDES C'ACTIVA 2022 (LÍNIES: PIMES I ARTESANIA)

Compartir: