Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

BORSA TREBALL INTERÍ/NA FHN INTERVENCIÓ

1.- BASES SELECCIÓ D'INTERVENTOR/A INTERÍ/NA

2.- SOL·LICITUD.

(TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 19 DE JUNY A 10 DE JULIOL DE 2019, AMBDÓS INCLOSOS).

3.- LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/ES -EXCLOSOS/ES. (TERMINI PER A AL·LEGACIONS: DEL 16 AL 18 DE JULIOL DE 2019, AMBDÓS INCLOSOS).

4.- LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/ES-EXCLOSOS/ES I DATA EXERCICI FASE 1.

5.- ANUNCI RESULTATS FASE 1 I FASE 2 (TERMINI PER A RECLAMACIONS: 2 AL 8 D'AGOST DE 2019, AMBDÓS INCLOSOS).

6.- BORSA DE TREBALL INTERVENTOR/A FHN INTERÍ/NA.

 

Compartir: