Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

BORSA TREBALL INTERÍ/A SECRETARIA

1.- ANUNCI BOP BORSA TREBALL

2.- CONVOCATÒRIA BORSA TREBALL INTERÍ/NA SECRETARI/A, (TERMINI DE PRESENTACIÓ DE

    SOL·LICITUDS: 11 AL 25 DE JUNY DE 2020, AMBDÓS INCLOSOS).

3.- SOL·LICITUD.

     NOTA: LES SOL·LICITUDS PRESENCIALS ES REALITZARAN MITJANÇANT CITA PRÈVIA, TRUCANT AL

     TELÈFON: 965590051.

4.- LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES BOLSA TREBALL INTERÍ/NA SECRETARIA. (TERMINI PER A RECLAMACIONS: 7 A 9 DE JULIOL DE 2020).

5.- LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES BORSA TREBALL INTERÍ/NA SECRETARIA I DATA DE LA PROVA. (S'HA D'ACUDIR AMB MASCARETA, JA QUE DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA SERÀ OBLIGATORI L'ÚS DE LA MATEIXA).

6.- ANUNCI DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ. RESULTATS FASE 1 i 2. (TERMINI PER A AL·LEGACIONS I/O RECLAMACIONS: 28 DE JULIOL A 1 D'AGOST DE 2020).

7.- ADVERTIDA ERRADA EN EL CÒMPUT DE TERMINIS, ES PUBLICA DE NOU L'ANUNCI RECTFICAT: VALORACIÓ DE LES FASES 1 i 2 "SECRETARI/A INTERÍ/NA I BORSA DE TREBALL. (TERMINI PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA: 29 DE JULIOL A 4 D'AGOST DE 2020, AMBDÓS INCLOSOS).

8.- APROVACIÓ BORSA DE TREBALL SECRETARI/A INTERÍ/NA.

 

 

 

 

Compartir: