Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

1.- BASES DE SELECCIÓ D'AUXILIARS ADMINSTRATIUS/VES..

2.- RECTIFICACIÓ D'ERRADA EN LES BASES DE SELECCIÓ  AUX.ADMN.

3.- CONVOCATÒRIA BOE. ( TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: 12 DE MARÇ AL 13 D'ABRIL DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS).

4.- SOL·LICITUD.

5.- LLISTA PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES.

NOTA: TERMINI PER A AL·LEGACIONS I/O RECLAMACIONS: 17 A 28 DE MAIG DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS).

6.- RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL EN BASES SELECCIÓ.

7.- LLISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL I DATA DE LA PRIMERA PROVA.

8.- INSTRUCCIONS/INDICACIONS GENERALS A TINDRE EN COMPTE EL DIA DE LA PROVA.

 

Compartir: