Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

6 places d'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES A.G. (Subgrup C2) i creació Borsa de Treball

1.- BASES DE SELECCIÓ D'AUXILIARS ADMINSTRATIUS/VES..

2.- RECTIFICACIÓ D'ERRADA EN LES BASES DE SELECCIÓ  AUX.ADMN.

3.- CONVOCATÒRIA BOE. ( TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: 12 DE MARÇ AL 13 D'ABRIL DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS).

4.- SOL·LICITUD.

5.- LLISTA PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES.

NOTA: TERMINI PER A AL·LEGACIONS I/O RECLAMACIONS: 17 A 28 DE MAIG DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS).

6.- RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL EN BASES SELECCIÓ.

7.- LLISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL I DATA DE LA PRIMERA PROVA.

8.- NOVES INSTRUCCIONS/INDICACIONS GENERALS A TINDRE EN COMPTE EL DIA DE LA PROVA.

9.- NOTA ACLARIDORA PER AL SEGON EXERCICI.

10.- ANUNCI RESULTAT PRIMERA PROVA. (ES CONCEDEIX UN TERMINI DE 5 DIES HÀBILS PER A AL·LEGACIONS: DE L'11 FINS EL 17 DE NOVEMBRE DE 2021).

11.- ANUNCI REVISIÓ EXAMENS I CONVOCATÒRIA SEGONA PROVA.

12.- ANUNCI RESULTAT SEGONA PROVA I PRESENTACIÓ DE MÈRITS. (TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE MÈRITS: 29 DE DESEMBRE DE 2021 FINS 12 DE GENER DE 2022).

13.- PLANTILLA D'AUTOBAREMACIÓ

14.- ANUNCI RESULTAT TERCER EXERCICI I VALORACIÓ DE MÈRITS. (TERMINI PER A AL·LEGACIONS: 9 A 22 DE FEBRER DE 2022).

15.- ANUNCI RESULTAT FINAL PROCÉS SELECTIU, PROPOSTA NOMENAMENTS I BORSA TREBALL.

16.- RECTIFICACIÓ ANUNCI RESULTAT FINAL PROCÉS SELECTIU (PERSONES QUE HAN DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ ORIGINAL).

17.- PROPOSTA DE NOMENAMENT FUNCIONÀRIES DE CARRERA. (TERMINI PER A PORTAR DOCUMENTACIÓ: 28 D'ABRIL A 25 DE MAIG DE 2022, ABDÓS INCLOSOS).

18.- BORSA DE TREBALL

Compartir: