Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

1 plaça d'ORDENANÇA(Grup AP/E)

1.- Anunci convocatòria i bases específiques per a provisió d'una plaça d'Ordenança (publicades en el BOP n.235 de 13/12/2022). 

2.- Anunci BOE n.67 de 20/03/2023.

3.- Termini de presentació d'instàncies: 21 de març a 20 d'abril de 2023 (ambdós inclosos).

4.- Llista provisional persones admeses/excloses. (Termini per a al·legacions: 14 a 27 de juny de 2023, ambdós inclosos).

5.- Llista definitiva persones admeses/excloses, designació Tribunal i data valoració mèrits

6.- Anunci acta constitució Tribunal i valoració mèrits. (Termini per a al·legacions: 31 de juliol a 4 d'agost de 2023, ambdós inclosos). 

7.- Anunci resolució d'al·legacions i proposta  de nomenament

8.  Aprovació Borsa Treball Temporal d'ORDENANÇA

 

Compartir: