Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

valencià

PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ANUNCI


En la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 01/12/2021, s’aprova, entre d’altres, el seguent acord:

 

Aprovar el DIAGNÒSTIC I PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA.

 

PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Compartir: