Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Informació als pares i mares

Per a informar als pares de l'evol·lució dels seus fills, de les activitats que es realitzen i les programades, utilitzem vàries vies de comunicació:

  1. Amb fullets explicatius que parlen de: les normes generals del centre, el periode d'adaptació, el control d'esfínters, etc.
  2. Activitats programades: a través de notes i comunicats per escrit.
  3. L'ús d'agenda escolar per a informació diària (esmorzar, esfínters, dinar, incidències, etc...)
  4. Les educadores, informen verbalment als pares diàriament de com estan el seu/els seus fill/fills quant a l'adaptació a l'aula, la seua integració respecte de la resta de companyers, comportament al llarg del dia, si ocorre alguna incidència, etc.
  5. Cada trimestre, els pares reben un informe sobre l'evolució del/dels seu/seus fill/fills, en el qual, es detallen els temes treballats.
  6. Davant qualsevol dubte o petició dels pares, al despatx de Direcció, se'ls atendrà davant l'horari establit.

Associació de mares i pares (AMPA)

Tots els pares que ho desitgen, poden formar part de l'Associació de Pares d'Alumnes i col·laborar amb les educadores en les activitats que es realitzen al llarg del curs.

Compartir: