Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Registre voluntari de licitadors/es

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica-ADL, es posa en marxa un registre voluntari de licitadors. Amb esta iniciativa es pretén elaborar un registre de totes aquelles empreses, i professionals que volen oferir a l'ajuntament els seus productes, servicis, de manera que es tinga en compte per part dels diferents departaments en el moment de realitzar contractacions o es precisen determinats productes o servicis. S'anima a la ciutadania i empreses locals a què s'inscriguen en l'esmentat registre. Este formulari es troba en la Web i en la seu electrònica de l'ajuntament, així mateix es pot omplir el formulari en el SIC (Servici d'Informació a la Ciutadania) on serà registrat.

Compartir: