Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

SIC

SIC

Què és el SIC?

El SIC és un servei de comunicació entre la ciutadania i l'organització municipal (Ajuntament de Cocentaina), la finalitat del com és respondre a les demandes dels veïns i veïnes. Es posa en funcionament una oficina d'informació i atenció a la ciutadania adaptada a les necessitats de Cocentaina, orientada a gestionar un major nombre de tràmits municipals de forma eficient i immediata.

Quins tràmits poden realitzar-se en el SIC?

S'han definit una sèrie de tràmits inicials que podran realitzar-se en el SIC a partir de la seua posada en funcionament, i que pertanyen a diferents departaments de l'Ajuntament (Secretaria, Oficina Tècnica, Serveis Econòmics, Promoció Econòmica, Fira, Serveis Socials, etc.)

Com a exemple, poden realitzar-se tràmits com la presentació i el registre de sol·licituds i altres documents destinats a l'Ajuntament de Cocentaina, informació sobre procediments de competència municipal, obtenció d'informes d'empadronament, el pagament de diferents taxes, diversos tràmits relatius al cementeri municipal, la concertació de cites amb els tècnics de l'Oficina Tècnica, noces civils, etc.

Per a completar els tràmits on-line accedir a la seu electrònica.

Compartir: