Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Cementeri

 

NORMES PER A PERSONES USUÀRIES

 

  • AFORAMENT: D'acord amb la Resolució de 5 de gener de 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen mesures preventives excepcionals i es modifiquen mesures contingudes en la Resolució de 5 de desembre de 2020, l'aformament del cementeri municipal es reduix 1/3 del seu aforament des del 13 de gener de 2021 a les 00:00 hores fins el 31 de gener de 2021 a les 23:59 hores.

     

  • ACCÉS: L'accés al cementeri tan sols es farà per la porta principal. Excepte persones amb mobilitat reduïda. Serà d’ús obligatori la mascareta, així com la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir al recinte. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de dos metres.

  • LAVABOS: Els lavabos del cementeri romandran tancats i sols s’obriran sota demanda justificada. Aquestes mesures s’adopten per garantir la màxima higiene en l’ús d’aquests.

  • GRANERES, RECOLLIDORS, PITXERS I ESCALES: Es retirà tota mena d’articles que puguen ser manipulats per diferents usuaris i siguen possibles transmissors del virus. En cas de necessitat, es demanaran al personal a càrrec del cementeri.

 

Descàrrega de les normes

Compartir: