Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Estalvi i eficiència energètica

PROGRAMA: ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL TRANSPORT

ACTUACIÓ: INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

PROJECTE: PROJECTE PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

OBJECTIU I DESCRIPCIÓ: L'objectiu principal que regeix la política energètica de la Generalitat és impulsar la transició cap a un nou model energètic que estiga basat en l'eficiència energètica, en l'aprofitament de les energies renovables, a les instal·lacions d'autoconsum energètic i en una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze l'impacte sobre el medi ambient. Aquest nou model energètic és fonamental per a la consecució del nou model productiu que s'impulsa des de la Generalitat, articulat sobre el principi de sostenibilitat social, productiva, ambiental i política. Per emprendre aquesta finalitat es planteja un model energètic propi, coincident en la seva filosofia amb la política energètica comuna en els àmbits europeu i nacional, però específic pel que fa als principis estratègics rectors del mateix, que es plasmen en un compromís ferm d'evolució cap a un sistema energètic sostenible, net, competitiu i just. Aquest model està orientat a més a arribar a un subministrament energètic eficient ia preus competitius, aplicant criteris de respecte mediambiental i de diversificació energètica, tot això promocionant activament la implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica i l'increment de l'ús dels recursos energètics renovables i autòctons .

En el cas del transport, responsable del 40% del consum total d'energia final de la Comunitat Valenciana, les estratègies en matèria d'estalvi i eficiència energètica passen pel foment de la mobilitat urbana sostenible, donant prioritat a les maneres de transport més nets i eficients, (caminar, bicicleta, transport públic, etc.), promovent una utilització més racional de l'automòbil, afavorint els vehicles nets, silenciosos i amb baix consum d'energia propulsats per combustibles alternatius, la racionalització del procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans, i en definitiva, iniciatives per millorar la qualitat de l'aire a les aglomeracions urbanes.

Per això, la Generalitat pretén incorporar un incentiu econòmic que anime a les entitats i empreses a l'execució d'aquest tipus de mesures, que contribueixin a la millora de la seua competitivitat, a la disminució d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i a la lluita contra el canvi climàtic, al foment de la mobilitat urbana sostenible i l'increment de l'eficiència energètica en el transport, mesura ja prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d'Economia sostenible, sectors productius, Comerç i Treball 2016-2018, aprovat per Resolució de 6 de juny de 2016, del titular d'aquesta conselleria. Amb aquesta ordre, s'estableixen les bases per a la concessió d'ajudes per l'IVACE en matèria d'estalvi i eficiència energètica.

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 12.000 €

Compartir: