Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Ajudes i subvencions

 

PROGRAMA ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS

 

 

  • DENOMINACIÓ DE L'OBRA: SUBSTITUCIÓ DE LLUMS PER ALTRES LLUMS AMB MAJOR RENDIMENT I MENOR POTÈNCIA. AVINGUDA DEL FERROCARRIL I RONDA SUD.
  • PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 29.645,00 EUROS. Projecte acollit a les ajudes de l'IVACE confinançat per l'Unió Europea dins del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  • ADJUDICATARI: ENILEC, S.L.

 

Entitats beneficiàries.

Entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana, amb menys de 20.000 habitants, que tinguin entre les seves competències la gestió de l'enllumenat públic exterior. Per a l'exercici de la seva activitat, els beneficiaris hauran de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-inscrites en els registres públics pertinents, i complir qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.

Objecte.

Ajudes reemborsables bonificades en el seu tipus d'interés combinades amb subvencions, vinculades a projectes de renovació dels sistemes d'enllumenat públic exterior amb criteris d'estalvi i eficiència energètica, en els municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

Les actuacions energètiques considerades seran aquelles que aconseguisquen una reducció del consum d'energia elèctrica en enllumenat exterior, i una disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la situació inicial de partida, i que es justifiquin documentalment.

Les actuacions energètiques susceptibles de suport podran ser les següents:

a) Substitució de làmpades per altres de menor potència i major eficàcia lluminosa (lm / W).

b) Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb major rendiment i làmpada de menor potència.

c) Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permetin reduir els nivells d'il·luminació en les vies públiques quan es redueix l'activitat de les mateixes.

d) Instal·lació de sistemes d'encesa/apagat mitjançant rellotge astronòmic o sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic.

Compartir: