Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

Horts urbans ecològics

Horts urbans ecològics

La creació d'un hort urbà ecològic al nostre municipi, naix des de la necessitat i des de la inquietud de disposar d'un espai i dels mitjans necessàris per conrear la terra, d'una manera saludable i responsable.

Són moltes les persones que estan demanant iniciatives sociopolítiques com aquesta, per afavorir l'ocupació en una activitat agrícola, la interrelació entre diferents col lectius, les alternatives de consum responsable, així com el gaudi de productes més sans i saborosos.
Els diferents col·lectius socials que estan en contacte amb la població (Associació de Veïns) així com el Departament de medi ambient, i els diferents grups polítics de Cocentaina, a través de diverses reunions, han estudiat les necessitats de la població de Cocentaina, i tenint en compte la important tradició agrícola de la nostra comarca i especialment de Cocentaina, que compta amb una història socioeconòmica lligada a l'agricultura, a les seves hortes tradicionalment regades pel riu Serpis, i per les nombroses fonts i sèquies que brollen al terme municipal, es fa imprescindible recuperar el cultiu de la terra per diverses raons de suma importància:

D'una banda la pèrdua de llocs de treball agraris i l'abandonament de finques són constants, en el cas d'Espanya s'han perdut més d'un milió i mig de llocs de treball al sector agrícola des de 1975, en la Unió Europea han desaparegut entre 2003 i 2009 un 20% de les explotacions i un 25% dels llocs de treball agraris.
La nostra comarca també ha experimentat aquesta disminució de cultiu de la terra, i un dels principals problemes és la progressiva desaparició de centenars de petites i mitjanes explotacions agràries de manera que hi ha molts terrenys sense conrear.
Si a això sumem l'actual conjuntura socioeconòmica, amb unes taxes d'atur altíssimes i una pèrdua de poder adquisitiu molt gran, donen com a resultat una gran disponibilitat de temps per part de persones aturades i jubilades, que poden ocupar el seu temps dignament aprenent el cultiu ecològic de la terra, orientant l'agricultura cap a patrons alternatius que afavoreixen el món rural, cas de l’Agricultura ecològica, superant l'altíssima dependència de llavors, combustibles fòssils (elevada mecanització, adobs de síntesi), reduir els consums d'energia, aigua, fitosanitàris etc.
Per tant, l'Ajuntament de Cocentaina, com administració més propera al ciutadà pretén, amb aquest projecte, incentivar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible, l'educació ambiental i l'agricultura tradicional i ecològica.


OBJECTIUS DELS HORTS URBANS ECOLÒGICS

 

Els objectius del Projecte d’Horts Urbans Ecològics l’Alcavonet són els següents:

  • Proporcionar a les persones que disposen de temps lliure una iniciació pràctica en tasques d’horticultura ecològica, que els serveixi per a autoconsum, trobar treball o els motive per a emprendre negocis relacionats amb el sector primari.
  • Proporcionar a aquelles persones jubilades i veïnat en general, espais lliures alternatius que els permeten realitzar activitats físiques i mentals en contacte amb la naturalesa, millorant la seua qualitat de vida i fomentant una alimentació saludable.
  • Reforçar la idea de comunitat, fomentant la convivència i la solidaritat.
  • Fomentar la relació intergeneracional a través de la transmissió per part dels nostres majors als més joves de les tradicions rurals en matèria agrícola, cultural i social, contribuint a fixar estos coneixements i valors.
  • Fomentar el consum de productes locals i ecològics.
  • Donar vida a terrenys de regadiu actualment sense cultivar.
  • Formació en agricultura ecològica/bones practiques ambientals, mitjançant classes teòriques i pràctiques.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Compartir: