Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

valencià

AVIVA

L'Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) de l'Ajuntament de Cocentaina comença a funcionar el 15 de gener de 1998, d'acord amb el Reglament de Normalització Lingüísticaque el Ple de l'Ajuntament de Cocentaina va prendre l'acord, per unanimitat, d'aprovar en la sessió extraordinària i urgent del dia 26 d'abril de 1995, text modificat i ampliat el 30 d'octubre de 2000. Des del 23 de novembre de 2009 forma part de la xarxa AVIVA després de la signatura del protocol de col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Conselleria d'Educació.

L'objectiu és fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valencià, d'acord amb la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i amb l'esmentat Reglament. Pretén també protegir i potenciar la recuperació del valencià i promoure'l en tots els àmbits d'ús (al carrer, als comerços, a les empreses...) però, especialment, en les actuacions municipals, on s'ha de fer efectiu l'ús oficial del valencià.

El projecte de normalització i promoció del valencià que desenvolupa l'OMPLI preveu tres camps d'actuació:

  • 1r. Assessorament lingüístic. Correcció i traducció de textos i solució de dubtes lingüístics, tant d'entitats públiques com privades que usen el valencià en les retolacions, en els anuncis, en els impresos de tota classe, com també en les comunicacions orals.
  • 2n. Dinamització. Campanyes per a estimular la potenciació ètica del valencià a través de plans d'actuació sectorials que propicien una sèrie de projectes de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats que s'hi vulguen implicar. Així mateix, entren en aquesta àrea els estudis de Sociolingüística, la fixació de la Toponímia, etc.
  • 3r. Formació. Cursos de valencià adreçats al personal de l'Ajuntament i a les entitats que ho sol·liciten formalment. Informació sobre les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

Dades de contacte

 

Área d'Assessorament

Pueden enviar las consultas lingüísticas a la dirección de correo siguiente: aviva@cocentaina.org

Vocabularis específics

Compartir: