Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

PEI D'EMERGÈNCIA SOCIAL

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar les situacions en què les persones es poden trobar afectades per un estat de vulnerabilitat i/o de risc d’exclusió social.

 

És un requisit d’accés a aquestes ajudes no disposar d’ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència, la qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà de la documentació que s’estableix per la Conselleria.


Es consideren situacions d’emergència les que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, com ara:

  • Despeses per a subministraments bàsics energètics.
  • Despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual.
  • Despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies d’una necessitat social greu o urgent i que es consideren d’interés per a l’atenció de persones amb una important problemàtica.
  • Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques de la unitat familiar o de convivència.
  • Despeses per desplaçaments a centres sanitaris per a tractaments mèdics o per a l’execució d’accions de formació o d’inserció laboral de persones desempleades.

Per a poder beneficiar-se d'aquest servei s'ha de sol·licitar cita amb la treballadora social en el Centre Social Real Blanc a fi que es valore la situació i la idoniedad o no de prestar el servei.

Compartir: