Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

SUBVENCIONS CONCEDIDES A L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA

Des de la Diputació Provincial d'Alacant s'han concedit a l'Ajuntament de Cocentaina les següents subvencions:

  • Dins de la Convocatòria de subvencions dirigida a Ajuntaments, a Entitats d'Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a Mancomunitats de Serveis Socials de la Província d'Alacant, per a prestacions socials per situacions extraordinàries, a causa de la crisi econòmica i energètica, i acolliment a refugiats procedents d'Ucraïna, una subvenció per import de 189.719.-€.
  • Dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d'Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2023, una subvenció per import de 4.320,00.-€ amb destinació a finançar el Taller de castellà per a estrangers “Paraules que compten”.
  • Dins de la convocatòria de subvencions dirigida a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, a Entitats d'Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a Mancomunitats de la Província d'Alacant, per a la realització d'activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l'adquisició d'equipament i vehicles, anualitat 2023, una subvenció per import de 2.684,43.-€ amb destinació a finançar el Taller de creixement personal i el Taller de teatre social, així com de 6.555,78.-€ per a finançar equipament consistent en monitor interactiu, armari, carros i butaques per al Centre Social “Real *Blanc”.
  • Dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d'Alacant per a activitats en matèria de prevenció de conductes addictives, anualitat 2023, una subvenció per import de 1.844,26.-€ amb destinació a finançar el Taller de teatre fòrum.

 

Compartir: