Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

TAPIS

TAPIS

Programa per a la Prevenció i Inserció Social que promou el desenvolupament personal i la interacció social de persones amb problemes d’integració i marginació.

Es realitzen diverses activitats totes aquestes encaminades a la promoció personal, grupal i familiar com ara:

  • Teràpia ocupacional (tallers de fusta, decoració en pintura i altres tècniques, escaiola, tela, collars…).
  • Exposició i venda dels productes elaborats.
  • Treball de grup (assemblea setmanal, visites culturals i mediambientals, videofòrum, lectoescriptura.
  • Habilitats personals (taller de cuina, taller d’higiene personal, activitats de la vida diària i domèstica).
  • Activitats lúdiques (viatges i excursions participació en encontres, dinars de germanor, etc.)
  • Coordinació amb l’Unitat de Salut Mental amb atenció psiquiatrica i psicològica comunitaria (teràpies individuals i grupals).

 

 

 

Compartir: