Plaça de la Vila 1, Cocentaina 03820, Alacant

96 559 00 51

castellano

SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIARIA (SAD)

La prestació d'atenció domiciliària comprén la ajuda a domicili i la defineix com el conjunt d'actuacions i cures realitzades principalment en el domicili de la persona i el seu entorn amb la finalitat d'atendre les necessitats de la vida diària, i donar suport personal per a les persones que presenten limitacions físiques, socials i psicològiques. Per a garantir l'eficiència i qualitat en la prestació del servei, quan corresponga, aquest haurà de coordinar-se amb l'equip d'atenció primària de salut.


Els objectius del SAD s'articulen en quatre grans grups:

  • Assistencial: suport en la realització d'aquelles activitats de la vida diària que no puguen exercitar per si soles, fent tasques d'atenció personal i/o domèstiques, entre altres.
  • Preventiu: col·laborar en el manteniment de la persona usuària en el seu entorn habitual, entre altres.
  • Rehabilitador: estimular i potenciar la seua autonomia personal, entre altres.
  • Psico-educatiu: potenciar un marc de convivència saludable i una relació positiva amb l'entorn personal, entre altres.


Per a poder beneficiar-se d'aquest servei s'ha de sol·licitar cita amb la treballadora social en el Centre Social Real Blanc a fi que es valore la situació i la idonietat o no de prestar el servei.

Compartir: